Đánh vần tiếng anh

01:00:2526/10/2020

giúp học viên tự đọc và viết phiên âm hàng nghìn từ vựng

KHÓA ĐÁNH VẦN CƠ BẢN: 3 Tuần: TỰ ĐỌC VÀ VIẾT PHIÊN ÂM HÀNG NGHÌN TỪ VỰNG

  • Hiểu rõ về đánh vần tiếng anh là gì.
  • Cấu tạo của 1 từ
  • Quy tắc tách âm đánh vần
  • Nắm vững 50 quy tắc cơ bản về trọng âm, nguyên âm, phụ âm và đánh vần được hàng nghìn từ.

KHÓA ĐÁNH VẦN NÂNG CAO: 6 Tuần

  • Nắm vững quy tắc nâng cao (100 quy tắc về nhận dạng trọng âm của từ, nguyên âm, phụ âm).
  • Cách phân biệt những từ đồng âm
  • Luyện nói một câu hoàn chỉnh có ngữ điệu
  • Kết thúc kiểm tra và đánh giá


ĐĂNG KÝ HỌC THỬwww.dangkyhoctienganh.com