Lớp 100% giáo viên nước ngoài

15:28:3613/02/2019

Học viên theo học Chương trình tiếng Anh giao tiếp với 100% giáo viên nước ngoài. Chương trình học tập trung luyện các kỹ năng nghe, phát âm, rèn kỹ năng phản xạ và tự  tin khi giao tiếp với người nước ngoài. Điểm mạnh của chương trình là rèn luyện kỹ năng nghe nói từ những mẫu câu đơn giản nhất, giáo viên nước ngoài nhiệt tình, tập trung sửa lỗi và theo sát sự tiến bộ của học viên. Lớp học luôn có các tình nguyện viên hỗ trợ phiên dịch hoặc truyền tải thông điệp khi học viên chưa thực sự tự tin.

Học viên theo học Chương trình tiếng Anh giao tiếp với 100% giáo viên nước ngoài. Chương trình học tập trung luyện các kỹ năng nghe, phát âm, rèn kỹ năng phản xạ và tự  tin khi giao tiếp với người nước ngoài. Điểm mạnh của chương trình là rèn luyện kỹ năng nghe nói từ những mẫu câu đơn giản nhất, giáo viên nước ngoài nhiệt tình, tập trung sửa lỗi và theo sát sự tiến bộ của học viên. Lớp học luôn có các tình nguyện viên hỗ trợ phiên dịch hoặc truyền tải thông điệp khi học viên chưa thực sự tự tin. 

 

ĐỐI TƯỢNG: Học viên đã hoàn thành lớp Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản, Học viên cần tiếng Anh cho giao tiếp trong công việc

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Nền tảng phản xạ tiếng Anh & tự tin giao tiếp: Học viên tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh qua các chủ điểm phù hợp 

Học viên theo học Chương trình tiếng Anh giao tiếp với 100% giáo viên nước ngoài.

Chương trình học tập trung luyện các kỹ năng nghe, phát âm, rèn kỹ năng phản xạ và tự  tin khi giao tiếp với người nước ngoài.

Điểm mạnh của chương trình là rèn luyện kỹ năng nghe nói từ những mẫu câu đơn giản nhất, giáo viên nước ngoài nhiệt tình, tập trung sửa lỗi và theo sát sự tiến bộ của học viên.

Lớp học luôn có các tình nguyện viên hỗ trợ phiên dịch hoặc truyền tải thông điệp khi học viên chưa thực sự tự tin. 

LỊCH KHAI GIẢNG