Luyện thi TOEIC, PRE IELTS

15:31:3613/02/2019

Khóa học tập trung luyện thi sát với bộ đề thi TOEIC, chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Chương trình học cụ thể, chuyên luyện, giải đề, tập trung vào các điểm nhấn, các mẹo cần lưu ý... nhằm chuẩn bị tốt nhất cho học viên trước khi bước vào kỳ thi TOEIC, IELTS.

Khóa học đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên mất căn bản Tiếng Anh, mới hoàn thành khóa học Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản, những học viên đang tập trung cao nhất cho đợt ôn luyện để tham gia kỳ thi TOEIC nhằm đạt số điểm theo quy định của trường Đại Học nhằm đảm bảo quy định chuẩn đầu ra TOEIC từ 400 điểm đến 600 điểm.

 

Khóa học tập trung luyện thi sát với bộ đề thi TOEIC, chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Chương trình học cụ thể, chuyên luyện, giải đề, tập trung vào các điểm nhấn, các mẹo cần lưu ý... nhằm chuẩn bị tốt nhất cho học viên trước khi bước vào kỳ thi TOEIC, IELTS.

Khóa học đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên mất căn bản Tiếng Anh, mới hoàn thành khóa học Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản, những học viên đang tập trung cao nhất cho đợt ôn luyện để tham gia kỳ thi TOEIC nhằm đạt số điểm theo quy định của trường Đại Học nhằm đảm bảo quy định chuẩn đầu ra TOEIC từ 400 điểm đến 600 điểm.

 

ĐỐI TƯỢNG: Học viên đã có kiến thức căn bản tiếng Anh, Học viên đã hoàn thành khóa Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản, Sinh Viên cần có Chứng chỉ TOEIC, IELTS

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Khóa học tập trung luyện thi sát với bộ đề thi TOEIC, chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Chương trình học cụ thể, chuyên luyện, giải đề, tập trung vào các điểm nhấn, các mẹo cần lưu ý... nhằm chuẩn bị tốt nhất cho học viên trước khi bước vào kỳ thi TOEIC, IELTS.

Khóa học đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên mất căn bản Tiếng Anh, mới hoàn thành khóa học Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản, những học viên đang tập trung cao nhất cho đợt ôn luyện để tham gia kỳ thi TOEIC nhằm đạt số điểm theo quy định của trường Đại Học nhằm đảm bảo quy định chuẩn đầu ra TOEIC từ 400 điểm đến 600 điểm.

LỊCH KHAI GIẢNG