Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản

15:31:5813/02/2019

Khóa học Tiếng Anh Lấy lại Căn bản là khóa học nổi bật và thành công nhất của Anh ngữ Mai Lâm. Với chương trình học được biên soạn chi tiết, phù hợp cho học viên HỌC LẠI TỪ ĐẦU, là kết quả đúc rút từ nhiều năm dạy cho học viên MẤT CĂN BẢN Tiếng Anh. Cùng với đó là phương pháp giảng dạy riêng, lôi cuốn, hài hước, tạo động lực từ phía thầy MAI LÂM và đội ngũ giáo viên của Trung Tâm (hầu hết là học viên cũ, trưởng thành từ 'Lò" đào tạo của MaiLam Crazy)

Nhiều kênh truyền thông chính thống, Báo, Đài Truyền hình... đã làm nhiều chương trình nói về Mai Lâm cũng bởi khóa học này, cùng Quỹ học bổng nhằm "xóa mù" Tiếng Anh của Mai Lâm cho các bạn sinh viên nghèo. 

 

Khóa học Tiếng Anh Lấy lại Căn bản là khóa học nổi bật và thành công nhất của Anh ngữ Mai Lâm. Với chương trình học được biên soạn chi tiết, phù hợp cho học viên HỌC LẠI TỪ ĐẦU, là kết quả đúc rút từ nhiều năm dạy cho học viên MẤT CĂN BẢN Tiếng Anh. Cùng với đó là phương pháp giảng dạy riêng, lôi cuốn, hài hước, tạo động lực từ phía thầy MAI LÂM và đội ngũ giáo viên của Trung Tâm (hầu hết là học viên cũ, trưởng thành từ 'Lò" đào tạo của MaiLam Crazy)

Nhiều kênh truyền thông chính thống, Báo, Đài Truyền hình... đã làm nhiều chương trình nói về Mai Lâm cũng bởi khóa học này, cùng Quỹ học bổng nhằm "xóa mù" Tiếng Anh của Mai Lâm cho các bạn sinh viên nghèo. 

 

ĐỐI TƯỢNG: Người mất căn bản Tiếng Anh, HV muốn học Giao tiếp Căn bản, HV muốn học lại từ đầu, làm lại từ đầu

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Khóa học Tiếng Anh Lấy lại Căn bản là khóa học nổi bật và thành công nhất của Anh ngữ Mai Lâm.

Với chương trình học được biên soạn chi tiết, phù hợp cho học viên HỌC LẠI TỪ ĐẦU, là kết quả đúc rút từ nhiều năm dạy cho học viên MẤT CĂN BẢN Tiếng Anh.

Cùng với đó là phương pháp giảng dạy riêng, lôi cuốn, hài hước, tạo động lực từ phía thầy MAI LÂM và đội ngũ giáo viên của Trung Tâm (hầu hết là học viên cũ, trưởng thành từ 'Lò" đào tạo của MaiLam Crazy)

Nhiều kênh truyền thông chính thống, Báo, Đài Truyền hình... đã làm nhiều chương trình nói về Mai Lâm cũng bởi khóa học này, cùng Quỹ học bổng nhằm "xóa mù" Tiếng Anh của Mai Lâm cho các bạn sinh viên nghèo. 

LỊCH KHAI GIẢNG