Tiếng Anh Nâng Cao

15:32:1013/02/2019

Thực chất khóa học nhằm bổ túc, rèn luyện thêm cho những học viên đã tham gia khóa Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản mà chưa tự tin để tham gia Khóa 100% GV Nước Ngoài. Phương châm của Trung tâm Anh Ngữ Mai Lâm là rèn luyện và lấy lại căn bản tiếng Anh cho học viên, mục đích hướng tới là định hướng người học tự tin sử dụng, giao tiếp Tiếng Anh căn bản, vì vậy, tên khóa học là Tiếng Anh nâng cao không có nghĩa là tiếng Anh học thuật, cao siêu hay ở một trình độ tiếng Anh đẳng cấp.

Học viên hoàn toàn có thể đăng ký khóa học này như một sự rèn luyện, ôn tập, và chuẩn bị vững chắc cho quá trình chinh phục Tiếng Anh theo đúng nghĩa "HỌC ĐỂ NÓI, HỌC ĐỂ TỰ TIN SỬ DỤNG TIẾNG ANH".

 

Khóa học nhằm bổ túc, rèn luyện thêm cho những học viên đã tham gia khóa Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản mà chưa tự tin để tham gia Khóa 100% GV Nước Ngoài. Phương châm của Trung tâm Anh Ngữ Mai Lâm là rèn luyện và lấy lại căn bản tiếng Anh cho học viên, mục đích hướng tới là định hướng người học tự tin sử dụng, giao tiếp Tiếng Anh căn bản, vì vậy, tên khóa học là Tiếng Anh nâng cao không có nghĩa là tiếng Anh học thuật, cao siêu hay ở một trình độ tiếng Anh đẳng cấp.

Học viên hoàn toàn có thể đăng ký khóa học này như một sự rèn luyện, ôn tập, và chuẩn bị vững chắc cho quá trình chinh phục Tiếng Anh theo đúng nghĩa "HỌC ĐỂ NÓI, HỌC ĐỂ TỰ TIN SỬ DỤNG TIẾNG ANH".

ĐỐI TƯỢNG: Học viên đã hoàn thành khóa Lấy Lại Căn Bản, Học viên biết Tiếng Anh mà chưa tự tin học khóa 100% GV Nước Ngoài

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Khóa học nhằm bổ túc, rèn luyện thêm cho những học viên đã tham gia khóa Tiếng Anh Lấy Lại Căn Bản mà chưa tự tin để tham gia Khóa 100% GV Nước Ngoài.

Phương châm của Trung tâm Anh Ngữ Mai Lâm là rèn luyện và lấy lại căn bản tiếng Anh cho học viên, mục đích hướng tới là định hướng người học tự tin sử dụng, giao tiếp Tiếng Anh căn bản, vì vậy, tên khóa học là Tiếng Anh nâng cao không có nghĩa là tiếng Anh học thuật, cao siêu hay ở một trình độ tiếng Anh đẳng cấp.

Học viên hoàn toàn có thể đăng ký khóa học này như một sự rèn luyện, ôn tập, và chuẩn bị vững chắc cho quá trình chinh phục Tiếng Anh theo đúng nghĩa "HỌC ĐỂ NÓI, HỌC ĐỂ TỰ TIN SỬ DỤNG TIẾNG ANH".

LỊCH KHAI GIẢNG