Tiếng Anh Thiếu nhi

17:05:1517/08/2020

Anh ngữ Mai Lâm chú trọng xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp dạy học tiếng Anh thiếu nhi trên cơ sở phát huy khả năng tư duy, kỹ năng thực tiễn của trẻ. Các bài học gắn liền với các hoạt động vui chơi, hướng đến việc tạo phản xạ ngôn ngữ tự nhiên, linh hoạt. 

Hoạt động đào tạo gắn liền với dự án cộng đồng nhằm kết nối với Tình nguyện viên Quốc Tế từ nhiều quốc gia trên thế giới đến với các lớp tiếng anh thiếu nhi tại Anh ngữ Mai Lâm, tăng cường tương tác lâu dài, thực hiện đo lường hiệu quả đào tạo thông qua sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Trung Tâm, Gia đình và Tổ chức Tình nguyện.  

Anh ngữ Mai Lâm chú trọng xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp dạy học tiếng Anh thiếu nhi trên cơ sở phát huy khả năng tư duy, kỹ năng thực tiễn của trẻ. Các bài học gắn liền với các hoạt động vui chơi, hướng đến việc tạo phản xạ ngôn ngữ tự nhiên, linh hoạt. 

Hoạt động đào tạo gắn liền với dự án cộng đồng nhằm kết nối với Tình nguyện viên Quốc Tế từ nhiều quốc gia trên thế giới đến với các lớp tiếng anh thiếu nhi tại Anh ngữ Mai Lâm, tăng cường tương tác lâu dài, thực hiện đo lường hiệu quả đào tạo thông qua sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Trung Tâm, Gia đình và Tổ chức Tình nguyện.  

ĐỐI TƯỢNG: Thiếu nhi, Thiếu niên (từ 4 đến 15 tuổi); các bậc phụ huynh muốn rèn kỹ năng phát âm để tương tác, rèn luyện cùng con.

LỘ TRÌNH HỌC TẬP

Nền tảng phản xạ tiếng Anh & tự tin giao tiếp: Học viên được làm quen với các kỹ năng đọc hiểu cơ bản và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh qua các chủ điểm phù hợp như: Chào Hỏi, Màu Sắc, Con Vật, Hoa Quả & Cây Cối…

Học viên luôn tham gia các hoạt động luyện tập phát triển tư duy và phản xạ trong từng bài học, nhằm phát triển kỹ năng cơ bản về nhận biết số, hình học cũng như các quy tắc tính toán đơn giản, thay vì chỉ tiếp thu thụ động lý thuyết.

Học viên được quan sát, và tìm hiểu về những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống, đồng thời, tạo lập thói quen quan sát tỉ mỉ, biết cách đặt câu hỏi và chủ động khám phá thế giới xung quanh qua môn Khoa học.

Học viên được làm quen với các kỹ năng đọc hiểu cơ bản và tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh qua các chủ điểm phù hợp như: Chào Hỏi, Màu Sắc, Con Vật, Hoa Quả & Cây Cối…

Học viên luôn tham gia các hoạt động luyện tập phát triển tư duy và phản xạ trong từng bài học, nhằm phát triển kỹ năng cơ bản về nhận biết số, hình học cũng như các quy tắc tính toán đơn giản, thay vì chỉ tiếp thu thụ động lý thuyết.

Học viên được quan sát, và tìm hiểu về những sự vật, hiện tượng trong cuộc sống, đồng thời, tạo lập thói quen quan sát tỉ mỉ, biết cách đặt câu hỏi và chủ động khám phá thế giới xung quanh qua môn Khoa học.

LỊCH KHAI GIẢNG 
www.dangkyhoctienganh.com