• / BUILD UP (PRE IELTS 3.0 - 4.0)

BUILD UP (PRE IELTS 3.0 - 4.0)

Chương trình BUILD UP (PRE IELTS 3.0 - 4.0)

  • Thời gian: 48 giờ
  • Thời lượng học: 2 buổi/tuần

Mục tiêu chương trình

- Tiếp cận format đề thi IELTS
- Tiếp cận các chủ điểm ngữ pháp học thuật nâng cao
- Xây dựng kỹ năng làm bài theo từng kỹ năng
- Xây dựng kỹ năng nền cho 4 kỹ năng
- Xây dựng phản xạ nâng cao
- Ứng dụng kỹ năng tự học vào các kỹ năng
- Nâng cao phản xạ tư duy sử dụng Tiếng Anh
- Xây dựng kỹ năng nền học thuật và kiến thức xã hội theo chủ đề
- Nâng cao bộ từ vựng theo chủ đề

Nội dung chương trình

- Tiếp xúc và nắm vững các dạng bài của 4 kỹ năng
- Ứng dụng ngữ pháp - kiến thức đã học trên các dạng bài đề thi
- Xây dựng phản xạ nâng cao có các kỹ năng
- Nắm bắt các kiến thức ngữ pháp nâng cao dành cho IELTS
- Củng cố thêm kiến thức xã hội.
- Xây dựng bộ từ vựng học thuật.
- Xây dựng tư duy dành cho chương trình IELTS

THƯ KÝ hỗ trợ0358 118 228

Vui lòng đăng nhập và đăng ký khóa học để được sử dụng tính năng này!

4,800,000đ

  • Thời gian tạo: 11/10/2022
  • Thời gian cập nhật: 13/05/2023