• / DRILL (4.0 - 5.0)

DRILL (4.0 - 5.0)

Chương trình DRILL (4.0 - 5.0+)

  • Thời gian: 48 giờ
  • Thời lượng học: 2 buổi/tuần

Mục tiêu chương trình

- Nâng cao kỹ năng giải đề
- Nâng cao kỹ năng phòng thi
- Ứng dụng kiến thức nâng cao vào luyện đề
- Nâng cao các kỹ năng nền của từng kỹ năng
- Nắm vững các kỹ năng học thuật theo chủ đề
- Nâng cao phản xạ tư duy bằng tiếng Anh
- Nâng cao kỹ năng nền học thuật và kỹ năng làm bài
- Ứng dụng nâng cao kiến thức ngữ pháp và từ vựng theo chủ đề và áp dụng trên các dạng bài
- Xây dựng thể lực làm bài thi

Nội dung chương trình

- Luyện tập giải đề thi chuẩn IELTS

- Thực hành vận dụng kỹ năng làm bài trên đề thi IELTS thật

- Luyện tập giải đề thời gian thực

- Xây dựng kiến thức học thuật nâng cao

- Ứng dụng khả năng sử dụng và tư duy ngôn ngữ nâng cao

- Luyện tập các kỹ năng nền của 4 kỹ năng

- Nâng cao và ứng dụng kiến thức xã hội

THƯ KÝ hỗ trợ0358 118 228

Vui lòng đăng nhập và đăng ký khóa học để được sử dụng tính năng này!

6,300,000đ

  • Thời gian tạo: 11/10/2022
  • Thời gian cập nhật: 13/05/2023