• / NEW PATH (5.5 - 6.0)

NEW PATH (5.5 - 6.0)

Chương trình NEW PATH (5.5 - 6.0+)

  • Thời gian: 56 giờ
  • Thời lượng học: 2 buổi / tuần

Mục tiêu chương trình

- Ôn tập các dạng bài của đề thi IELTS
- Nâng cao bộ từ vựng chủ đề và kiến thức ngữ pháp cần có
- Ứng dụng từ vựng, kiễn thức ngữ pháp vào từng kỹ năng
- Nâng cao phản xạ và tư duy ngôn ngữ vào từng kỹ năng
- Nâng cao kiến thức xã hội và linh hoạt kỹ năng làm bài
- Vận dụng kiến thức xã hội - kiến thức của chính học viên để tạo nên khả năng của chính học viên

Nội dung chương trình

- Luyện tập - nâng cao kỹ năng giải đề thi
- Nâng cao kiến thức ngữ pháp - từ vựng theo chủ đề
- Xây dựng hệ thống kiến thức cần có của band điểm
- Nâng cao khả năng tư duy ngôn ngữ theo kiến thức nền của học viên
- Nâng cao khả năng tự học và tìm hiểu kiến thức
- Ứng dụng linh hoạt kiến thức vào bài thi
- Nâng cao kiến thức học thuật - kiến thức xã hội
- Mở rộng kiến thức về ngôn ngữ

THƯ KÝ hỗ trợ0358 118 228

Vui lòng đăng nhập và đăng ký khóa học để được sử dụng tính năng này!

9,300,000đ

  • Thời gian tạo: 11/10/2022
  • Thời gian cập nhật: 13/05/2023