• / SET UP

SET UP

Chương trình SETUP

  • Thời gian: 40 giờ 
  • Thời lượng học: 2 buổi/tuần

Mục tiêu chương trình

- Thuần thục kiến thức và cách sử dụng các điểm ngữ pháp (9 thì - 7 điểm ngữ pháp)
- Xây dựng phản xạ sử dụng ngữ pháp
- Xây dựng thói quen thích đọc
- Xây dựng kỹ năng Speaking - Listening
- Xây dựng kỹ năng tự học
- Xây dựng khả năng tư duy bằng tiếng Anh
- Ứng dụng kiến thức vào cuộc sống

Nội dung chương trình

- Ôn tập 9 thì - nắm vững kiến thức sử dụng 9 thì
- Ôn tập 7 điểm ngữ pháp cơ bản
- Ứng dụng 9 thì - 7 điểm ngữ pháp vào nền tảng IELTS
- Xây dựng bộ từ vựng chủ đề nâng cao
- Xây dựng phản xạ 4 kỹ năng
- Bước đầu tiếp xúc, làm quen với các dạng bài IELTS

THƯ KÝ hỗ trợ: 0358 118 228

Vui lòng đăng nhập và đăng ký khóa học để được sử dụng tính năng này!

4,200,000đ

  • Thời gian tạo: 16/11/2022
  • Thời gian cập nhật: 13/04/2023