• / NEW LIFE (6.0 - 7.0)

NEW LIFE (6.0 - 7.0)

Chương trình NEW LIFE (6.0 - 7.0+)

  • Thời lượng: 12 tuần
  • IELTS 6.0 - 7.0+

Mục tiêu chương trình

- Nắm vững kiến thức từ vựng, ngữ pháp học thuật cao cấp

- Hoàn thện kỹ năng làm bài và kỹ năng giải để theo format đề IELTS

- Hoàn thiện phản xạ, kỹ năng tư duy của từng kỹ năng bài thi

- Hoàn thiện kỹ năng phòng thi, kỹ năng học thuật và thói quen tự học.

- Sử dụng linh hoạt kiến thức học thuật trung cấp

- Sở hữu lượng từ vựng và nắm vững các điểm ngữ pháp theo cấp độ đồng thời có đủ năng lực tham gia kỳ thi IELTS để đạt band điểm theo cấp độ tương ứng

THƯ KÝ hỗ trợ0358 118 228

Vui lòng đăng nhập và đăng ký khóa học để được sử dụng tính năng này!

9,300,000đ

  • Thời gian tạo: 11/10/2022
  • Thời gian cập nhật: 13/12/2023