• / Tin tức

Lịch khai giảng

 

CƠ SỞ BÙI VIỆN:  Hẻm 57 Bùi Viện, Quận 1 (Phố Tây Bùi Viện)

KHÓA  FOUNDATION [Lấy lại nền tảng] 

Khóa học  Lịch học  Ngày khai giảng  Thời lượng Đăng kí học thử

Foundation

(Nền tảng)

T3, 5 | 7:00 - 9:00 PM

14/05/2024

12 tuần (24 buổi)

NHẤN TẠI ĐÂY !!

Foundation

(Nền tảng)

T7, CN | 9:00 - 11:00 AM 12/05/2024 NHẤN TẠI ĐÂY !!

Foundation

(Nền tảng)

T7,CN | 9:00 - 11:00 AM

27/04/2024 NHẤN TẠI ĐÂY !!

 

  KHÓA GIAO TIẾP ỨNG DỤNG & 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 

 Khóa học Thời gian Ngày khai giảng Đăng kí học thử
Giao tiếp ứng dụng T3,5,7 | 6:00-7:30 PM 14/5/2024 NHẤN TẠI ĐÂY !!

 

 KHÓA LUYỆN THI TOEIC 

 Khóa học Thời gian Ngày khai giảng Thời lượng Đăng kí học thử
TOEIC450+ T3,5,7 | 6:00-7:30 PM 27/5/2024 8 tuần (24 buổi)   NHẤN TẠI ĐÂY !!

 

LUYỆN THI IELTS 

Khóa học Thời gian Ngày khai giảng  Thời lượng Đăng kí học thử

 

CƠ SỞ QUẬN BÌNH THẠNH: 

KHÓA  FOUNDATION [Lấy lại nền tảng] 

Khóa học  Lịch học  Ngày khai giảng  Thời lượng Đăng kí học thử

Foundation

(Nền tảng)

T2,4,6 | 6:00 - 7:30 PM

13/05/2024

12 tuần(36 buổi)

NHẤN TẠI ĐÂY !!

Foundation

(Nền tảng)

T2, 4 I 9:00 - 11:00 AM

20/05/2024

 

  KHÓA GIAO TIẾP ỨNG DỤNG & 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 

 Khóa học Thời gian Ngày khai giảng Thời lượng Đăng kí học thử
Giao tiếp ứng dụng

T2,4,6 I 06:00-7:30 PM

20/05/2024

12 tuần (36 buổi) NHẤN TẠI ĐÂY !!
Giao tiếp ứng dụng  T2,4,6 I 7:30-09:00 PM 06/05/2024

 

 KHÓA LUYỆN THI TOEIC 

 Khóa học Thời gian Ngày khai giảng Thời lượng Đăng kí học thử
TOEIC450+ T2,4,6 | 6:00-7:30 PM 14/05/2024 8 tuần (24 buổi)  NHẤN TẠI ĐÂY !!
TOEIC600+

T3,5,7 | 7:30-9:00 PM

21/05/2024

8 tuần (24 buổi)  NHẤN TẠI ĐÂY !!

 

LUYỆN THI IELTS 

Khóa học Thời gian Ngày khai giảng  Thời lượng Đăng kí học thử

IELTS

T3,5,7 | 7:30 - 9:00PM

13/05/2024

12 tuần (24 buổi)  NHẤN TẠI ĐÂY !!

 

HỌC ONLINE QUA ỨNG DỤNG: 

KHÓA  FOUDATION [Lấy lại nền tảng] 

Khóa học  Lịch học  Ngày khai giảng  Thời lượng Đăng kí học thử

Foudation

(Nền tảng)

T3,5,7 | 6:00 - 7:30 PM

02/05/2024

8 tuần(24 buổi)

NHẤN TẠI ĐÂY !!

 

  KHÓA GIAO TIẾP ỨNG DỤNG & 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 

 Khóa học Thời gian Ngày khai giảng Thời lượng Đăng kí học thử
 Giao tiếp ứng dụng 

T3,5,7 | 7:30 - 9:00 PM

14/05/2024

12 tuần (36 buổi)  NHẤN TẠI ĐÂY !!
 Giao tiếp ứng dụng 

T3,5 | 7:30 - 9:00 PM

21/05/2024

12 tuần (36 buổi)  NHẤN TẠI ĐÂY !!

 

 KHÓA LUYỆN THI TOEIC 

 Khóa học Thời gian Ngày khai giảng Thời lượng Đăng kí học thử
TOEIC600+

T3,5,7 | 6:00 - 7:30 PM

28/05/2024

8 tuần (24 buổi)  NHẤN TẠI ĐÂY !!

 

CHÚC MỪNG HỌC VIÊN NHÀ MAI LÂM ENGLISH

Đăng ký thông tin để nhận tư vấn: Nhấn tại đây nè !

Liên hệ thư ký hỗ trợ: 0358 118 228

------------

#mailamenglish #anhngumailam #nguyenmailam